Belki de beklediğin uyku değildir

İzel,Edirne

bilinmeyensevgili:

esrakirimtay:

Iyi bir gözlem örneği.

Olm benden hepsinden biraz biraz var
Ortaya karisik olmuşum ben

(Kaynak: bayankaramelli)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter